* Tải mẫu đăng kí tham gia LOTTERIA CHALLENGE CUP 2019 tại đây

VIETNAM LOTTERIA CO., LTD

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà SÀI GÒN PARAGON
03 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 5416 1072 ~ 79
Fax: (84-8) 5416 1080 ~ 81
Email: marketing@lotteria.vn