HÌNH ẢNH


Vòng loại Vinh và Hải Phòng 

Bản tin LOTTERIA Challenge Cup 2019

Vòng loại Đà Nẵng và Cần Thơ

Trailer LOTTERIA Challenge Cup 2019

Những khoảnh khắc đáng nhớ

LOTTERIA Challenge Cup 2018