HÌNH ẢNH


Chung kết Vòng loại Hải Phòng, Thách thức Lotteria Cup 2020

Chung kết Vòng loại Hà Nội, Thách thức Lotteria Cup 2020

Chung kết Vòng loại Vinh, Thách thức Lotteria Cup 2020

Chung kết Vòng loại TP.HCM, Thách thức Lotteria Cup 2020

Chung kết Vòng loại Cần Thơ, Thách thức Lotteria Cup 2020

Trailer Thách thức Lotteria Cup 2020