Hà Nội (17-18/10) và TP HCM (10-11/10)

Các đội bóng làm thủ tục đăng ký7.15 - 8.30
Chương trình khai mạc8.30 - 9.00
Đá vòng bảng – Lượt 19.00 – 9.35
Công tác chuẩn bị9.35 – 9.40
Đá vòng bảng – Lượt 29.40 – 10.15
Công tác chuẩn bị10.15 – 10.20
Đá vòng bảng – Lượt 310.20 – 10.55
Công tác chuẩn bị10.55 – 11.00
Đá vòng bảng – Lượt 411.00 – 11.35
Nghỉ trưa11.35 – 14.00
Đá vòng bảng – Lượt 514.00 – 14.35
Công tác chuẩn bị14.35 – 14.40
Đá vòng bảng – Lượt 614.40 – 15.15
Công bố danh sách 8 đội lọt vào vòng tứ kết15.15 – 16.00

Hà Nội (17-18/10) và TP HCM (10-11/10)

Các đội bóng làm thủ tục đăng ký7.30 – 8.00
Lượt đá Tứ kết8.00 – 8.35
Công tác chuẩn bị8.35 – 9.00
Lượt đá Bán kết9.00 – 9.35
Công tác chuẩn bị9.35 – 10.00
Lượt đá Chung kết10.00 – 10.35
Trao giải thưởng10.35 – 11.30

Hải Phòng (7/11), Cần Thơ (24/10), Vinh (31/10) và Đà Nẵng (14/11)

Các đội bóng làm thủ tục đăng ký7.00 - 7.30
Lễ khai mạc7.30 - 8.00
Đá vòng bảng – Lượt 18.00 – 8.35
Công tác chuẩn bị8.35 – 8.40
Đá vòng bảng – Lượt 28.40 – 9.15
Công tác chuẩn bị9.15 – 9.20
Đá vòng bảng – Lượt 39.20 – 9.55
Công tác chuẩn bị9.55 – 10.00
Đá vòng bảng – Lượt 410.00 – 10.35
Công tác chuẩn bị10.35 – 10.40
Đá vòng bảng – Lượt 510.40 – 11.15
Công tác chuẩn bị11.15 – 11.20
Đá vòng bảng – Lượt 611.20 – 11.55
Công bố danh sách 4 đội lọt vào vòng bán kết11.55 – 12.10
Nghỉ trưa12.10 – 14.00
Lượt đá Bán kết14.00 – 14.35
Công tác chuẩn bị14.35 – 14.50
Lượt đá Chung kết14.50 – 15.25
Trao giải thưởng15.25 – 16.00